Začít objevovat svět hudby.

Otevřený dopis komunitě umělců a autorů písní. Proč musíme vyhlásit s TikTok pauzu?

Naše hlavní poslání je jednoduché: pomáhat našim umělcům a skladatelům dosáhnout jejich největšího tvůrčího a komerčního potenciálu. K dosažení těchto cílů využívají naše týmy své odborné znalosti a své zanícení k uzavírání dohod s partnery po celém světě, s partnery, kteří berou vážně svou odpovědnost spravedlivě kompenzovat naše umělce a autory písní a zacházet s uživatelským prožitkem s úctou.

Jedním z těchto partnerů je TikTok, stále vlivnější platforma s výkonnou technologií a masivní celosvětovou uživatelskou základnou. Stejně jako u mnoha jiných platforem, s kterými jsme partnery, byl úspěch TikTok jako jedné z největších světových sociálních platforem postaven z velké části na hudbě vytvořené našimi umělci a skladateli. Její vedoucí představitelé hrdě veřejně prohlašují, že „ v srdci zážitku TikTok je hudba“ a naše analýza potvrzuje, že většina obsahu na TikTok obsahuje hudbu, a to ve větší míře než kterákoli jiná velká sociální platforma.

Podmínky našeho vztahu s TikTok jsou stanoveny smlouvou, jejíž platnost vypršela 31. ledna 2024. V našich diskusích o obnovení smlouvy jsme na TikTok naléhali ve třech kritických otázkách – odpovídající kompenzace pro naše umělce a autory písní, ochrana umělců před škodlivými vlivy AI – umělé inteligence a online bezpečnost pro uživatele TikTok.

Pracujeme na řešení těchto a souvisejících problémů s našimi dalšími partnerskými platformami. Například naše iniciativa Artist-Centric model je navržena tak, aby aktualizovala model odměňování streamování a lépe odměňovala umělce za hodnoty, které platformám poskytují. Po několika měsících od jejího založení jsme pyšní na to, že tato iniciativa byla přijata tak pozitivně a že ji přijala řada partnerů, včetně největší hudební platformy na světě. Také jsme agresivně přijali příslib umělé inteligence a zároveň bojovali za zajištění ochrany práv a zájmů umělců nyní i daleko do budoucna. Kromě toho jsme zaangažovali celou řadu našich partnerských platforem, aby se pokusily dosáhnout pozitivních změn pro své uživatele a potažmo i naše umělce tím, že budou řešit problémy online bezpečnosti, a jsme to my, kdo je uznáván jako lídr v oboru v zaměření na širší dopad hudby na zdraví a harmonický a vyrovnaný životní styl.

Pokud jde o otázku kompenzace umělců a autorů písní, TikTok navrhl platit našim umělcům a autorům písní sazbou, která je zlomkem sazby, kterou platí podobně situované velké sociální platformy. Jako důkaz toho, jak málo TikTok kompenzuje umělce a autory hudby – i přes svou masivní a rostoucí uživatelskou základnu, rychle rostoucí příjmy z reklamy a rostoucí spoléhání se na hudební obsah –  TikTok dnes odpovídá za zhruba 1 % našich celkových příjmů.

TikTok se v podstatě snaží vybudovat obchod založený na hudbě, aniž by za hudbu platil spravedlivou hodnotu.

Co se týče umělé inteligence, TikTok umožňuje, aby tato platforma byla zahlcována nahrávkami generovanými AI – a také vyvíjí nástroje, které umožňují, propagují a povzbuzují tvorbu hudby umělou inteligencí na platformě samotné – a pak požaduje smluvní právo, které by umožnilo tomuto obsahu masivně rozředit fond licenčních poplatků pro umělce – v kroku, který není ničím menším než sponzorováním náhrady umělce umělou inteligencí.

 TikTok se dále velmi málo snaží vypořádat se s obrovským množstvím obsahu na své platformě, který ničí hudbu našich umělců, a nenabízí žádná smysluplná řešení rostoucího přílivu problémů obsahové příbuznosti, nemluvě o vlně nenávistných projevů, bigotnosti, fanatismu, šikaně a obtěžování na platformě. Jediným dostupným způsobem, jak dosáhnout odstranění obsahu porušujícího autorská práva nebo problematického obsahu (jako jsou pornografické deepfakes (realistické úpravy videa) umělců), je nesmírně těžkopádný a neefektivní proces, který se rovná digitálnímu ekvivalentu hry „Whack-a-Mole“(Plácni krtka).

Když jsme ale navrhli, aby TikTok podnikl jako naše další partnerské platformy podobné kroky k vyřešení těchto problémů, reagoval nejdříve lhostejností a poté zastrašováním.

Jak naše jednání pokračovala, TikTok se nás pokusil donutit přijmout dohodu v hodnotě nižší, než byla dohoda předchozí, mnohem nižší, než je spravedlivá tržní hodnota a která neodráží jeho exponenciální růst. Jak se nás snažil zastrašit? Selektivním odstraněním hudby určitých našich vyvíjejících se umělců a zároveň zachováním našich globálních hvězd, které mají publikum.

Taktika TikTok je zřejmá: využít síly své platformy k poškození zranitelných umělců a pokusit se nás zastrašit tak, abychom přistoupili na špatnou dohodu, která podhodnocuje hudbu a šidí umělce a autory hudby i jejich fanoušky.

To nikdy neuděláme.

Budeme vždy za naše umělce a autory hudby bojovat a budeme stát za tvůrčí a komerční hodnotou hudby.

Uvědomujeme si výzvy, které kroky TikTok způsobí, a nepodceňujeme, co to bude znamenat pro naše umělce a jejich fanoušky, kteří budou bohužel mezi těmi, kdo budou vystaveni krátkodobým důsledkům neochoty TikTok přistoupit na cokoliv blízkého tržní sazbě a smysluplně řešit své závazky sociální platformy. Máme však prvořadou odpovědnost vůči našim umělcům bojovat za novou dohodu, podle které budou za svou práci náležitě odměňováni, na platformě, která si váží lidské tvořivosti, v prostředí, které je bezpečné pro všechny a efektivně umírňované.

Plníme své povinnosti s největší vážností. Zastrašování a výhrůžky nás nikdy nedonutí, abychom se těmto povinnostem vyhýbali.